STUDENTSKI
Početna

Univerzitetski rukometni klub „STUDENTSKI GRAD“ je osnovan 04. aprila 1953. godine, kao sportsko udruženje studenata Beogradskog univerziteta. U svojoj istoriji, nastupao je i pod imenima „Student“ (do 1972. godine) „Univerzitet“ ( 1972 – 1991.), i „Mepex-University“ (1991 – 1998.) a današnje ime dobio je 01. juna 1998. godine.

„STUDENTSKI GRAD“ je jedan od najstarijih rukometnih klubova u Republici Srbiji i jedini akademski rukometni kolektiv u državi. U dugoj istoriji Kluba, za seniorsku selekciju nastupilo je blizu 1.000 igrača, među kojima su mnogi proslavljeni asovi i državni reprezentativci. Do 1971. godine, Klub je imao i žensku selekciju. Danas „STUDENTSKI GRAD“ ima nekoliko stotina registovanih igrača (seniorski tim i 12 selekcija mlađih uzrasnih kategorija). U Klubu je trenutno aktivno osam trenera sa odgovarajućim stručno-pedagoškim sertifikatima. Rukometni klub je član Sportskog društva „STUDENTSKI GRAD“ (zajedno sa Fudbalskim, Šahovskih i Karate klubom istog imena) i član Saveza sportova Novog Beograda. Matične sportske asocijacije Kluba su Rukometni savez Srbije i Rukometni savez Beograda. Klub je organizovan na potpuno amaterskoj osnovi.Finansiranje Kluba se obezbeđuje od članarina, zatim donacija i poklona prijatelja i simpatizera.

Rukometni klub „STUDENTSKI GRAD“ je prepoznatljiv po najmasovnijoj i već više godina, najuspešnijoj rukometnoj školi u Srbiji. Mlađe selekcije Kluba osvojile su niz titula šampiona Srbije. Osnovni akt Kluba je Statut kojim se uređuje organizacija, članstvo, upravljanje i druga pitanja u vezi funkcionisanja Kluba. Najviši organ Kluba je Skupština koju čine delegati izabrani svake četiri godine na Izbornoj skupštini, gde pravo glasa imaju svi članovi Kluba. Skupština imenuje Upravni i Nadzorni odbor i bira predsednika Kluba (istovremeno i predsednik Skupštine). Upravni odbor imenuje Generalnog sekretara, predsednika Stručnog odbora, tematske Komisije i vršioce konkretnih poslova u Klubu. Stručni odbor čine svi aktivni treneri u Klubu. Koordinacija rada Škole rukometa, odnosno svih mlađih kategorija vrši se u saradnji sa Savetom roditelja. Amblem Kluba ima pravougaonu belu osnovu na kojoj je ispisano ime Kluba i kroz koji prolazi štit crvene boje u čijem je gornjem delu akademski znak (crvena baklja unutar kruga), a u donjem delu godina osnivanja Kluba. Zastava Kluba je crvene boje sa amblemom Kluba u sredini. Boja Kluba je crvena.

Početna