STUDENTSKI
Početna

Škola rukometa je organizaciona celina u okviru Univerzitetskog rukometnog Kluba ’’Studentski Grad’’ koja se deli na takmičarske i netakmičarske (rukometna školica) selekcije.

Uključuje rad sa decom od 8. i 9. godina (II i III razred OŠ) u dužini trajanja od dve godine; osnovni ciljevi su da se unapredi socijalizacija dece, da se deca uvedu u osnovne oblike sportskog ponašanja, da se kroz igru i zabavu razvijaju motoričke sposobnosti i da se nauče osnovni rukometni elementi; trenažni proces podrazumeva dinamiku od dva treninga nedeljno; deci su za potrebe treninga obezbeđeni sportski rekviziti i lopte; polaznicima se periodično (~ jednom mesečno) organizuju takmičenja i utakmice prijateljskog karaktera, unutar Kluba. školarina se plaća deset meseci u godini (u julu i avgustu se ne trenira), a izostanak polaznika iz aktivnosti škole u određenom periodu (npr. zbog zimskog raspusta, bolesti deteta i sl.) ne umanjuje obavezu plaćanja; školarina se plaća do 10-og u mesecu, za tekući mesec, a odlukom kluba visina školarine za sezonu 2009/2010 je 2000,00 dinara mesečno; članarina kluba iznosi 120,00 dinara godišnje; Upis se vrši potpisivanjem pristupnice od strane jednog roditelja. Potpisivanjem pristupnice se potvrđuje da je roditelj upoznat i saglasan sa propozicijama i obavezama u ovom dokumentu; Roditelji slabijeg materijalnog stanja imaju pravo na umanjenje školarine, tako što će uputiti pismeni zahtev Komisiji za socijalna pitanja Kluba, preko nadležnog trenera. Zahtev sadrži obrazloženje (opis) materijalnog stanja i predloženi procenat umanjenja školarine. Odluka Komisije se donosi u roku od 15 dana po podnošenju zahteva. Postupak odlučivanja Komisije ne odlaže plaćanje školarine. Svi primljeni zahtevi se tretiraju u punoj diskreciji.

Više obaveštenja na sajtu.

Početna